0%

Χειριστής Ταχυπλόου Σκάφους

1 / 112

Προσωρινή στέρηση διπλώματος από παράβαση είναι:

2 / 112

Ένα ιστιοφόρο πλοίο πρέπει να επιδεικνύει τους εξής φανούς την νύχτα:

3 / 112

Σε 12 μέτρα βάθος το έκταμα (μήκος) του σχοινιού της άγκυρας πρέπει να είναι τουλάχιστον:

4 / 112

Ο εφίστιος φανός είναι:

5 / 112

Οι φανοί των πλοίων πρέπει να ανάβουν:

6 / 112

Η κλίμακα 5 Μποφόρ είναι:

7 / 112

Μακρός συριγμός είναι αυτός που διαρκεί:

8 / 112

Η εκτόξευση /πυροδότηση των φωτιστικών σημάτων κινδύνου γινετε:

9 / 112

Ο Διεθνής Κανονισμός προς Αποφυγή Συγκρούσεων στη θάλασσα (Δ.Κ.Α.Σ.) έχει εφαρμογή:

10 / 112

Ένα προσαραγμένο πλοίο οφείλει να φέρει κατά τη διάρκεια της ημέρας:

11 / 112

Που δεν συνιστάται αγκυροβολούμε;

12 / 112

Όταν βρισκόμαστε με το σκάφος μας σε θαλάσσιο δίαυλο ή διάδρομο:

13 / 112

Ο Γρέγος είναι άνεμος:

14 / 112

Η κυκλοφορία θαλάσσιων μοτοποδηλάτων των HOVERCRAFT απαγορεύεται:

15 / 112

Αν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού (πλου) ο καιρός αρχίσει ξαφνικά να επιδεινώνεται ο χειριστής οφείλει:

16 / 112

Για την ασφαλή επιβίβαση σε μικρά σκάφη:

17 / 112

Η γνώση του δελτίου καιρού που ισχύει στη περιοχή πλεύσης κρίνεται ως:

18 / 112

Γαρμπής είναι άνεμος:

19 / 112

Ένα μηχανοκίνητο σκάφος μικρό κάτω των 7 μέτρων και που η ταχύτητα του δεν υπερβαίνει τους 7 κόμβους, πρέπει να επιδεικνύει κατά την νύχτα:

20 / 112

Ένα ναυτικό μίλι στη θάλασσα ισούται:

21 / 112

Περίβλεπτος φανός είναι:

22 / 112

Οι ιδιοκτήτες ταχύπλοων σκαφών οφείλουν:

23 / 112

Οποιοσδήποτε χειρισμός γίνεται για να αποφευχθεί μια σύγκρουση πρέπει ανάλογα με τις συνθήκες της περίπτωσης:

24 / 112

Ένα αλιευτικά πλοίο που αλιεύει με γρίπο (ή χωρίς) οφείλει να επιδεικνύει κατά την ημέρα:

25 / 112

Όταν οδηγούμε το σκάφος μας πίσω από σκάφη που έλκουν σκιέρς

26 / 112

Το ρεζερβουάρ του κινητήρα το γεμίζω με καύσιμα πλήρως;

27 / 112

Σε κάθε περίπτωση το πλοίο που υποχρεούται σύμφωνα με το Δ.Κ.Α.Σ. να απομακρύνεται από την πορεία άλλου πλοίου πρέπει:

28 / 112

Ένα μηχανοκίνητο πλοίο μήκους κάτω των 50 μέτρων όταν ταξιδεύει πρέπει να επιδεικνύει:

29 / 112

Ο όρος Ακυβέρνητο Πλοίο σημαίνει:

30 / 112

Βραχύς συριγμός είναι αυτός που διαρκεί:

31 / 112

Οποιαδήποτε μεταβολή πορείας ή αλλαγή ταχύτητας επιχειρείται για να αποφευχθεί μια σύγκρουση πρέπει να είναι:

32 / 112

Ο όρος Αγκυροβολημένο Πλοίο σημαίνει:

33 / 112

Κλίμακα μήκους είναι:

34 / 112

Στα 5 μέτρα βάθος το έκταμα (μήκος) του σχοινιού της πρέπει να ‘ναι τουλάχιστον:

35 / 112

Ένας βραχύς συριγμός σημαίνει:

36 / 112

Αυτοί που χειρίζονται ταχύπλοα σκάφη οφείλουν:

37 / 112

Προσαραγμένο πλοίο που το μήκος του είναι πάνω από 50 μέτρα φέρει κατά τη νύχτα τους εξής φανούς:

38 / 112

Ο Ναυτικός διαβήτης (κουμπάσος) είναι:

39 / 112

Όταν πλέουμε με το σκάφος μας εντός διαύλου ή στην είσοδο του λιμένα:

40 / 112

Ένα μηχανοκίνητο πλοία που ρυμουλκεί την νύχτα πρέπει να επιδεικνύει τους εξής φανούς:

41 / 112

Ρυμουλκό πλοίο που ρυμουλκεί οφείλει κατά τη διάρκεια της ημέρας να φέρει:

42 / 112

Κόμβος είναι μονάδα μέτρησης:

43 / 112

Φανός κορώνης είναι:

44 / 112

Κατά τον κατάπλουν σε θέση ελλιμενισμού α χειριστής οφείλει:

45 / 112

Το ναυτικό μίλι είναι μονάδα μέτρησης:

46 / 112

Η πλωτή άγκυρα συνιστάται:

47 / 112

Αν το σκάφος μας περιέλθει σε κατάσταση κινδύνου από κάποιο πρόβλημα, τι κάνουμε:

48 / 112

Ο όρος Πλοίο Ασχολούμενο με την Αλιεία σημαίνει:

49 / 112

Όταν πρόκειται να αττοπλεύσουμε από έναν όρμο ο χειριστής οφείλει:

50 / 112

Η χρήση φωτιστικών σημάτων κινδύνου και των καπνογόνων γίνεται:

51 / 112

Πορτολάνα είναι:

52 / 112

Κατά τη διάρκεια του πλου:

53 / 112

Σορόκος είναι άνεμος:

54 / 112

Πριν τον απόπλου βεβαιωνόμαστε:

55 / 112

Αν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού (πλου) ο καιρός αρχίσει σιγά σιγά ή ξαφνικά να επιδεινώνεται, εκτός των άλλων ενεργειών ο χειριστής οφείλει:

56 / 112

Σε περίπτωση που ο χειριστής ταχύπλοου σκάφους γίνει υπαίτιος ατυχήματος εις βάρος ενός άλλου σκάφους ή προσώπου οφείλει:

57 / 112

Μια εξωλέμβια μηχανή πρέπει να περάσει από πρώτο έλεγχο (service):

58 / 112

Το καπνογόνο έχει χρώμα:

59 / 112

Όταν ο φάρος εκπέμπει κόκκινο φως:

60 / 112

Το σήμα κινδύνου που εκπέμπεται από το ραδιοτηλέφωνο ή το VHF αποτελείται από:

61 / 112

Κάθε πλοίο που καταφθάνει ένα άλλο πλοίο οφείλει:

62 / 112

Εφόσον στο σκάφος έχετε VHF ή ραδιοτηλέφωνο και έχετε επέλθει σε κατάσταση ανάγκης ή κινδύνου:

63 / 112

Στους δίχρονους εξωλέμβιους κινητήρες πρέπει:

64 / 112

Κλίμακα πλάτους είναι:

65 / 112

Αυξομείωση στροφών της μηχανής κατά τη λειτουργία της (σκορτσαρίσματα) παρουσιάζεται συνήθως:

66 / 112

Αν κατά τη διάρκεια της ημέρας παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα και το σκάφος περιέλθει σε κατάσταση ανάγκης ή κινδύνου, συνεγείρουμε τα παραπλέοντα πλοία ή τους ευρισκόμενους στη ξηρά:

67 / 112

Στα 5 Μποφόρ πιθανό ύψος κύματος είναι:

68 / 112

Ένα μηχανοκίνητο πλοίο μήκους άνω των 50 μέτρων όταν ταξιδεύει πρέπει να επιδεικνύει:

69 / 112

Αυτός που χειρίζεται ένα ταχύπλοο σκάφος οφείλει να γνωρίζει:

70 / 112

Ένα αγκυροβολημένο πλοίο οφείλει να φέρει κατά τη διάρκεια της ημέρας:

71 / 112

Η κλίμακα 6 Μποφόρ είναι:

72 / 112

Όταν δύο πλοία μηχανοκίνητα συναντώνται με πορείες αντίθετες ή σχεδόν αντίθετες κατά τρόπο ώστε να υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης, υποχρεούται:

73 / 112

Κάθε αγκυροβολημένο πλοίο οφείλει να επιδεικνύει κατά την νύχτα:

74 / 112

Τρεις βραχείς συριγμοί σημαίνουν:

75 / 112

Οι φάροι ή φανοί ή φανάρια χρησιμεύουν:

76 / 112

Ένα αλιευτικό πλοίο που αλιεύει με γρίπο (μηχανότρατα) πρέπει να φέρει τους εξής φανούς κατά τη νύχτα, ενώ το μήκος του δεν ξεπερνά τα 50 μέτρα και κινείται:

77 / 112

Βάθος είναι:

78 / 112

Το ψαροντουφεκο στη περιοχή του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά απαγορεύεται:

79 / 112

Σε περίπτωση αμφιβολίας ο κίνδυνος σύγκρουσης θα θεωρείται:

80 / 112

Ρυμουλκούμενο πλοίο πρέπει να επιδεικνύει κατά την νύχτα:

81 / 112

Όταν δύο πλοία μηχανοκίνητα διασταυρώνουν τις πορείες τους και υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης οφείλουν:

82 / 112

Η πρωταρχική αιτία του ανέμου είναι:

83 / 112

Η κυκλοφορία ταχυπλόων σκαφών εξαιρέσει θαλάσσια μοτοποδήλατα HOVERCRAFT απαγορεύεται:

84 / 112

Πλοίο το οποίο υποχρεούται να διασχίσει λωρίδα θαλάσσιας κυκλοφορίας;

85 / 112

Τραμουντάνα είναι ο άνεμος:

86 / 112

Ένα ακυβέρνητο πλοίο οφείλει να επιδεικνύει κατά τη νύχτα:

87 / 112

Το μπούκωμα της μηχανής (αργή κίνηση του σκάφους παρότι ο κινητήρας δουλεύει στο φουλ) οφείλεται:

88 / 112

Φανός ρυμούλκησης είναι:

89 / 112

Γεωγραφικές Συντεταγμένες ενός σημείου είναι:

90 / 112

Όταν πρόκειται για μηχανή που δεν χρησιμοποιείται έστω και για λίγο χρόνο:

91 / 112

Πλοίο ασχολούμενο με την αλιεία θα απομακρύνεται από την πορεία:

92 / 112

Οι ιδιοκτήτες ταχύπλοων σκαφών οφείλουν:

93 / 112

Πλευρικοί φανοί είναι:

94 / 112

Γεωγραφικό στίγμα είναι:

95 / 112

Πέντε βραχείς συριγμοί σημαίνουν:

96 / 112

Ο όρος Ιστιοφόρο πλοίο σημαίνει:

97 / 112

Αν κατά τη διάρκεια της νύχτας παρουσιασθεί κάποιο πρόβλημα και το σκάφος περιέλθει σε κατάσταση ανάγκης ή κινδύνου, συνεγείρουμε τα παραπλέοντα πλοία ή τους ευρισκόμενους στη ξηρά:

98 / 112

Που μετριέται η απόσταση:

99 / 112

Στην είσοδο του λιμένα, ο πράσινος φανός τοποθετείται:

100 / 112

Κατά την μεθόρμιση ενός σκάφους από μια ράμπα, γλίστρα, που βρίσκεται κοντά σε πλαζ:

101 / 112

Ένα αλιευτικό πλοίο που αλιεύει με κυκλικά δίχτυα (γρι – γρι) και κινείται, πρέπει να επιδεικνύει τους εξής φανούς κατά τη νύχτα:

102 / 112

Ο Διεθνής Κανονισμός προς Αποφυγή Συγκρούσεων στην θάλασσα (Δ.Κ.Α.Σ.) ισχύει:

103 / 112

Ένα ακυβέρνητο πλοίο οφείλει να φέρει κατά τη διάρκεια της ημέρας:

104 / 112

Ο όρος προσαραγμένο πλοίο σημαίνει:

105 / 112

Υπήνεμη πλευρά (Σταβέντο) είναι:

106 / 112

Κάθε πλοίο ανά πάσα στιγμή θα πρέπει:

107 / 112

Ο αναλαμπών φανός χρησιμοποιείται:

108 / 112

Ο όρος εν Πλω σημαίνει:

109 / 112

Ο Διεθνής Κανονισμός προς Αποφυγή Συγκρούσεων στην θάλασσα (Δ.Κ.Α.Σ.) ισχύει:

110 / 112

Κάθε ιστιοφόρο πλοίο θα απομακρύνεται από την πορεία:

111 / 112

Αν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού (πλου) ο καιρός επιδεινωθεί ο χειριστής οφείλει:

112 / 112

Βύθισμα είναι:

Your score is

The average score is 40%

Quiz Xειριστού Ταχυπλόου

Ο Δρόμος προς την Θαλάσσια Περιπέτεια

Καλωσορίσατε στο κουίζ χειριστού ταχυπλόου! Εάν είστε λάτρης της θάλασσας και της ναυτικής περιπέτειας, τότε αυτό το κουίζ είναι για εσάς. Είναι η ευκαιρία σας να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας σχετικά με την οδήγηση ταχυπλόων σκαφών και τη θαλάσσια ασφάλεια. Ετοιμαστείτε να ανακαλύψετε τον κόσμο των χειριστών ταχυπλόων και να δοκιμάσετε τις ικανότητές σας!

Κανόνες του Κουίζ:

  1. Ερωτήσεις και Απαντήσεις: Το κουίζ αποτελείται από ποικίλες ερωτήσεις σχετικές με την οδήγηση ταχυπλόου σκάφους και τη θαλάσσια ασφάλεια. Θα πρέπει να επιλέξετε την σωστή απάντηση από τις διαθέσιμες επιλογές.
  2. Βαθμολογία: Θα λάβετε βαθμολογία για κάθε σωστή απάντηση. Σκοπός σας είναι να συγκεντρώσετε όσο το δυνατόν περισσότερους πόντους.
  3. Χρόνος: Έχετε περιορισμένο χρόνο για να απαντήσετε σε κάθε ερώτηση, οπότε πρέπει να είστε γρήγοροι και προσεκτικοί.
  4. Προόδου: Το κουίζ παρακολουθεί την πρόοδό σας, οπότε μπορείτε να δείτε πόσες ερωτήσεις έχετε απαντήσει και πόσους πόντους έχετε συγκεντρώσει.

Σκοπός του Κουίζ:

Σκοπός αυτού του κουίζ είναι να εκπαιδεύσει και να διασκεδάσει. Θα μάθετε πολλά σχετικά με την οδήγηση ταχυπλόων σκαφών και τα μέτρα ασφαλείας στη θάλασσα. Είναι επίσης μια ευκαιρία να ανακαλύψετε τον κόσμο της θαλάσσιας ναυτιλίας και να ενημερωθείτε για τον σωστό τρόπο χειρισμού ενός ταχυπλόου σκάφους.

Αν είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε το κουίζ “Χειριστού Ταχυπλόου,” πατήστε το κουμπί “Έναρξη” και αφεθείτε στον κόσμο της θαλάσσιας περιπέτειας και των ναυτικών προκλήσεων! Καλή επιτυχία και καλή διασκέδαση!