Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόκτηση διπλώματος ταχυπλόου είναι τα παρακάτω:

  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης σας. (σε περίπτωση που δεν την έχετε απαιτείται ιατρική βεβαίωση από παθολόγο και οφθαλμίατρο).
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση
  • Δυο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες 3×4 και αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο (CD) 450×522 pixel
  • Παράβολο 15 ευρώ για άδεια Τ/Χ σκάφους (κωδ.4830)